Irritabel tyktarm symptomer

Symptomer er altid en svær ting at tolke på, for kroppen er kun så lille, men der er uendeligt mange sygdomme, lidelser og skader man kan blive ramt af. Det er derfor vigtigt altid at huske at søge læge før man selv drager til konklusioner.

Tager man udgangspunkt i irritabel tyktarm er der en begrænset mængde symptomer der vil pege på at det er netop den lidelse man er ramt af. Alle disse symptomer kan dog også være tegn på andet end netop irritabel tarm. Men da irritabel tyktarm er en lidelse hvor det er svært at stille diagnosen, kan det være en god idé at lægge mærke til disse symptomer.

Hvornår er symptomerne tegn på irritabel tyktarm?

Det er vigtigt at pointere at de symptomer der nævnes, skal forekomme flere gange indenfor en kortere periode for at det kan være tegn på irritabel tyktarm. Irritabel tyktarm er nemlig en kronisk lidelse og hvis man derfor oplever symptomerne med fx 1 års mellemrum vil det også kunne skyldes noget andet. Man behøver dog ikke opleve alle symptomerne før det kan være irritabel tyktarm. Oplever man blot 1 af dem kan det skyldes at man lider af irritabel tarm.

Mavesmerter

Smerter i maven har vi alle sammen prøvet eller kommer til at prøve på et tidspunkt i vores liv og ofte vil vi kende grunden til dem. Det kan være vi har spist noget dårligt, hard hård mave eller er blevet syge. Det er først når det virkelig undre dig at du får mavesmerter og får det gentagne gange, at det kan være symptom på irritabel tyktarm.

Udspilet, oppustet mave

Udspilet mave behøver ikke nødvendigvis at gøre ondt, men det kan være ubehageligt da man ikke føler man kan være i sig selv. Det kan ligesom mavesmerter komme af helt almindelige årsager som at spise for hurtigt eller for meget, men det kan også være et symptom på irritabel tyktarm. Igen skal det forekomme hyppigt før det vil være tegn på lidelsen.

Luft i maven

Vi kan alle have meget luft i maven og det kan være ubehageligt især i sociale situationer. Luft i maven kan komme af der kommer for meget luft med ned når man spiser el. fx hvis man spiser bestemte fødevarer. Det kan også være et hyppigt symptom på irritabel tyktarm, men inden du konkluderer dette vil det være en god idé at udelukke andre muligheder. Luft i maven vil ofte hænge sammen med oppustethed.

Varierende afføring

Et af de værste og mest problemfulde symptomer er den konstant ændrende afføring. Det har mange konsekvenser  for hvordan man lever hverdagen og agerer socialt. Desuden er det en stor belastning psykisk altid at bekymre sig om hvordan en mave og afføring nu har det i dag. Varierende afføring kan også forekomme ved andre sygdomme og kun hvis det dukker op uden at man er syg og med en vis hyppighed, kan det være et symptom på irritabel tyktarm.

Med varierende afføring kan der menes flere ting. Det kan være fordi hyppigheden af afføring vairere meget. Det kan være at afføringen skifter meget mellem at være blød, hård og en blanding. Det kan også være at der er stor variation i lugten og farven. Den sidste ting der kan menes med varierende afføring er at man kan opleve man skal på toilettet flere gang i træk.

Kvalme og halsbrand

Kvalme og halsbrand vil ofte føles oppe i halsregionen, men det hænger tæt sammen med hvad der foregår i mave og tarme. Hvis der er problemer med maven eller tarmene kan et naturligt symptom derfor være kvalme og/eller halsbrand. Det vil også være naturlige symptomer hvis du har fx diarre, så vær sikker på at du kan udelukke andre sygdomme og lidelser, før du beslutter om det kan være irritabel tyktarm.